ჩვენი პლატფორმა აერთიანებს სასწავლო კურსებს ელექტრონულ კომერციასა და მასთან დაკავშირებულ მომიჯნავე მიმართულებებზე. 

პლატფორმა კურსის მიწოდების ფორმისადმი აგნოსტიკურია. აქ შეგიძლია განათავსო წინასწარჩაწერილი, რეალურ დროში ონლაინ ფორმატის და ჰიბრიდული კურსები. მთავარია, კურსი შინაარსობრივად ეხებოდეს ელექტრონულ კომერციას და მასთან დაკავშირებულ სფეროებს.