ასწავლე ელექტრონული კომერცია ჩვენთან

ჩვენი პლატფორმა აერთიანებს სასწავლო კურსებს ელექტრონულ კომერციასა
და მასთან დაკავშირებულ მომიჯნავე მიმართულებებზე. 

პარტნიორები