ელექტრონული კომერციის სტრატეგიული მართვის კურსი

ფასი: 2,500 ₾

ელექტრონული კომერციის სტრატეგიული მართვის კურსის დასრულების შედეგად კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ კომპანიის საჭიროებების იდენტიფიცირება, ანალიზი და მასზე მორგებული ელექტრონული კომერციის მოდელის შერჩევა, კონცეფციის შემუშავება, დაგეგმვა, დანერგვა და მართვა ჰოლისტიკური მიდგომის გათვალისწინებით.
კურსის სასწავლო პროგრამა მოიცავს:

* ხელმისაწვდომია TBC ბანკის განვადება 12 თვეზე სწავლის საფასურის გადანაწილებით

პოპულარული კურსები

ელექტრონული კომერციის სტრატეგიული მენეჯმენტი

ელექტრონული კომერციის აკადემიის საგანმანათლებლო პროფესიული კურსის კურიკულუმი აგებულია თემატური მოდულების მიხედვით და მოიცავს:

დარეგისტრირდით და გაიარეთ კურსი უმოლკეს დროში
დარეგისტრირდით და გაიარეთ კურსი უმოლკეს დროში

პარტნიორები