ელექტრონული კომერციის სტრატეგიული მართვის კურსი

ელექტრონული კომერცია სწრაფად მზარდი სექტორია, როგორც მსოფლიო, ისე საქართველოს ბაზარზე. სწორი დაგეგმვისა და მართვის შემთხვევაში, ელექტრონული კომერცია იძლევა შესაძლებლობას მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესებმა გააფართოვონ გაზარდონ კომპანიის შემოსავალი მზარდი გაყიდვების გზით. 

ელექტრონული კომერციის სტრატეგიული მართვის კურსი არის 4-თვიანი ინტენსიური მომზადების პროგრამა, რომელიც მიზნად ისახავს კვალიფიციური სტრატეგიული მენეჯერების მომზადებაში ელექტრონული კომერციის სექტორში.

კურსის ფარგლებში, შერჩეული სტუდენტები შეისწავლიან ელექტრონული კომერციის ფუნდამენტურ პრინციპებს, გაეცნობიან ონლაინ ვაჭრობის კონცეპტუალურ მოდელებს და ელექტრონული კომერციის დაგეგმვისა და მართვის თეორიულ და პრაქტიკულ ასპექტებს. 

კურსი შედგება 7 თეორიული და 3 პრაქტიკული მოდულისაგან, რომელსაც გაუძღვებიან მენტორები. 

კურსის წარმატებით დასრულების შედეგად, კურსდამთავრებულებს მიენიჭებათ კვალიფიკაცია – ელექტრონული კომერციის სტრატეგიული მენეჯერი – და გადაეცემათ ორენოვანი სერთიფიკატი

 • კურსის ხანგრძლივობაა

  4 თვე

 • კურსის პერიოდი

  17 ოქტომბერი - 24 თებერვალი

კურსის დასრულებისას შეგეძლება

კურსი აგებულია ელექტრონული კომერციის 360 გრადუსიანი მართვის მოდელზე დაყრდნობით, ამიტომ კურსდამთავრებულები მიიღებენ ცოდნას და პრაქტიკულ გამოცდილებას ბიზნეს ანალიზის, ტექნოლოგიური და გადახდის სისტემების, ლოგისტიკის მართვის, ციფრული მარკეტინგის და ექსპორტის მიმართულებით:

ვის დააინტერესებს კურსი?

საცალო და ონლაინ ვაჭრობაში ჩართულ მიკრო და მცირე ბიზნესის წარმომადგენლებს, ვისაც სურს განავითაროს ონლაინ ვაჭრობა თავისი ბიზნესისათვის

ელექტრონული კომერციის სექტორში მომუშავე დამწყები ან/და საშუალო დონის პროფესიონალებს, ვისაც სურს აიმაღლოს კვალიფიკაცია და გახდეს მენეჯერი

ელექტრონული კომერციის სექტორში დასაქმების მსურველებს, ვისაც სურს დაიწყოს მუშაობა მენეჯერულ პოზიციაზე

როგორ მოხდება კურსზე მიღება?

კურსზე მიიღება 25 სტუდენტი. სწავლება განხორციელდება ქართულ ენაზე, თუმცა სწავლებისას გამოყენებული იქნება ინგლისურენოვანი მასალები. შესაბამისად, კურსზე მისაღები აუცილებელი წინაპირობაა სტუდენტი ფლობდეს ინგლისურ ენას B2 დონეზე.

კურსზე მიღებისას გათვალისწინებული იქნება სწავლის მსურველის:

რას ისწავლი?

ელექტრონული კომერციის სტრატეგიული მართვის კურსი

რეგისტრაცია

 • კურსის ხანგრძლივობაა

  4 თვე

 • კურსის პერიოდი

  17 ოქტომბერი - 24 თებერვალი

გილოცავთ, წინასწარი რეგისტრაცია წარმატებით დასრულდა, ჩვენი წარმომადგენელი დაგიკავშირდებათ მითითებულ საკონტაქტო ნომერზე ან/და ელ.ფოსტაზე.