საგრანტო პროგრამა

ელექტრონული კომერციის სტრატეგიული მართვის კურსზე სწავლით დაინტერესებული და სათანადო მოტივაციის მქონე სპეციალური ჯგუფების წარმომადგენლებზე გაიცემა 5 გრანტი, რომელიც 100%-ით დაფარავს სწავლის საფასურს.

გრანტის მიღება შეუძლია:

გრანტის მისაღებად საჭიროა: